Thursday, February 23, 2012

Umpasa Di Tikki Mamongoti Jabu (memasuki Rumah Baru)

Orang Batak Toba tidak terkenal kental dengan adatnya. Disetiap kegiatan atau acara-acara yang ada di orang Batak tidak terlepas dengan umpasa. Bahkan untuk memasuki rumah baru, harus ada acara adatnya.

Berikut ini umpasa yang sering ada pada acara adat mamongoti jabu (memasuki rumah baru)

Tubu ma salaon di topi ambar Sihoruhoru
Jabu na uli ma jabuntaon, hatubuan ni anak dohot boru


Mardangka bulung bira, martampuk bulung labu
Mauliate ma di Tuhanta ai nungnga tipak hamu marjabu


Tubu ma simarlasuna, lata ni tobu di holangholangna
Sai hot ma jabunta on di batuna jala togu di hajongjonganna


Marmutik ma tabutabu dompak mata ni ari
Gok ma jolma di jabu jala gok ma uang di lamari


Panggu do panggisgis, pangko ni bagot bahen hauna
Jabunta on ma na so ra tiris, huhut na togu di batuna

Duru ni hauma panuanan ni sanggesangge
Sahat ma hamu saurmatua mangingani jabunta on huhut horas jala gabe


Andor ras ma tu andor ris tu andor ni Purbatua
Sai horas ma hamu sai torkis mangingani jabunta on, gabe jala saurmatua

0 comments:

Post a Comment